MikroSagbruk / MiniSagbruk – 15 Tips

Alaskan Mill MiniSagbruk 3

Her er noen tips for optimalt bruk av mikrosagbruk / minisagbruk

MiniSagbruk

MiniSagbruk

 

1. Rengjør tømmerstokkene for så mye grus og bark som mulig. Klargjør området rundt stokken tilstrekkelig for å få godt med arbeidsplass.

2. Hvis det er mulig, få stokken opp fra bakken, gjerne oppå et par tverrgående mindre stokker. Hvis du får noe høyde vil det bli lettere for kroppen å håndtere minisagbruket, gjerne stående posisjon for operatøren, men dette er ikke store forskjellen annet enn at det er mer behagelig for knærne og ryggen i lengden. Ofte ligger stokkene til slik at dette ikke er mulig, og det er ofte derfor man bruker en slik løsning som et minisagbruk.

3. Det er lettere å jobbe med et minisagbruk hvis tømmerstokken ligger med litt hell/vinkel, i en liten skråning er jo topp, da vil tyngdekraften bidra under saginga.

4. Bruk alltid er nyslipt kjede filt i 10 grader og med riktig filte ryttere, ikke bruk kjedet for lenge slik at det er unødvendig sløvt. Man får etterhvert en følelse med dette, slip kjedet heller for ofte, det vil du spare tid på i lengden.

5. Finn en komfortabel og sikker arbeidsstilling når du skal føre ditt minisagbruk.

6. Bruk alltid verneutstyr!

Alaskan Mill MiniSagbruk 3

Alaskan Mill MiniSagbruk

 

7. Ved bruk av lenger enn 24″ sverd bør man vurdere ekstern oljeløsing.

8. Minisagbruk fungerer definitivt best med helt ferskt virke.

9. Har tømmeret ligget og blitt tørt bør man vurdere å sage av 10-15 cm i hver ende, så man sparer kjedet og får god kvalitet på virket.

10. Når man har saget seg gjennom stokken bør man vente med å skru av motorsaga, la den gå på tomgang minst i 30 sekunder, slik at den kan kjøle seg ned.

11. For å minske eksos og sagstøv fra minisagbruket rettet mot operatøren, så bør man vurdere vindretningen før man starter saginga.

12. Ta små pauser ofte for å beundre det flotte virket og la luktene synke inn, du vil aldri igjen se det så levende, ferskt og naturlig!

Alaskan Mill MiniSagbruk 2

Alaskan Mill MiniSagbruk

 

13. Vær oppmerksom på at ditt minisagbruk føres riktig over stokken, da vil dimensjonene bli perfekte. Bruk gjerne noen kiler for å ikke få unødig press på kjedet under saginga.

14. Alltid gå over at skruer er strammet riktig på minisagbruket og motorsag, bruk Loctite der det er hensiktsmessig.

15. Under saginga skal du ikke presse for hardt, saga gjør jobben hvis alt er gjort riktig. Hvis rytterne ikke er riktig slipt kan det hindre fremdrift.

 

Video: Fra montering til planker

YouTube